Emil Ekberg

Jurist

Emil Ekberg har flerårig erfarenhet av tvistlösning för privatpersoner och ägarledda företag. Han arbetar med allt från grannfejder och ekonomisk familjerätt till aktieägaravtal och regelefterlevnadsfrågor på finansmarknaden.

Erfarenheter
Biträdande jurist, Advokatfirman Ives AB, 2021-
Biträdande jurist, Grönvall & Partners Advokatbyrå KB, 2019-2020
Biträdande jurist, Advokatbyrån Gulliksson AB, 2019
Notarietjänstgöring, 2016-2018

Utbildning
Jur. kand. (Lunds universitet, 2014)

Språk
Svenska
Engelska

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 26129 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 25221 / info@ives.se / 010-76 20 400