Affärsområden

Vår filosofi är att du ska få hjälp av den som är bäst lämpad för just ditt ärende. Våra medarbetare har tillsammans mycket bred och lång erfarenhet av de allra flesta sorters juridiska ärenden. Om vi inte kan hjälpa dig rekommenderar vi dig vidare.

Brottmål

Vi har lång erfarenhet av brottmålsprocesser och åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Oavsett om du blivit misstänkt för eller har utsatts för ett brott är du inte en i mängden hos oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

Tvistemål

Vi företräder privatpersoner och företag i stora och små tvister. Ingen vill sitta i rättegångar om man inte måste. När man hamnar i tvist är det därför viktigt med erfarna ombud. Vi kan värdera dina risker och möjligheter och kan ge dig goda råd. Vi vägleder dig till en så framgångsrik lösning om möjligt.

Familjerätt

Familjen är det som ligger de flesta av oss allra varmast om hjärtat. I familjerättsliga tvister ställs det därför särskilt höga krav på ditt ombud. Vi har vana att hjälpa till i dessa ärenden, även i de allra mest känsliga och besvärliga situationer. Vi kan hjälpa dig komma till hållbara lösningar, för dig och för din familj.

Tvångsvårdsmål

Att själv bli föremål för tvångsvård eller få sitt barn omhändertaget enligt LVU är en av de svåraste situationer man kan hamna i. Våra jurister har kompentens och erfarenhet att tillvarata dina intressen.

Kyrkorätt

Som anställd, medlem eller förtroendevald i Svenska kyrkan är gränslandet mellan kyrkorätt och sekulär juridik svår att hantera. På advokatfirman finns ett av landets ledande ombud i tvister som rör sig i detta gränsland.

Obeståndsrätt

När ett företag får ekonomiska problem är det viktigt att få hjälp av en erfaren förvaltare med ackordsuppgörelser, företagsrekonstruktioner och konkursförfaranden. Christer Lewold har lång erfarenhet och hanterar ärenden av alla slag.

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400