Om Advokatfirman Ives

Advokatfirman Ives består av advokater som arbetat tillsammans länge. Vi tror att lagarbete är en förutsättning för att driva en modern advokatfirma. Vi arbetar för att hitta den lösning du behöver, vem du än är och vad du än behöver hjälp med. Vi arbetar effektivt och prestigelöst, med kunskap och hjärta för dig.

Kunskap och hjärta

När du anlitar en advokat är det aldrig för nöjes skull. Vi vet att det är ett förtroende som kräver ett engagemang med både kunskap och hjärta. En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Det betyder inte att vi alltid ska hålla med dig, men vi är alltid på din sida, tillvaratar dina intressen och står upp för dina rättigheter.

Vi hjälper dig med

Brottmål

Vi har lång erfarenhet av brottmålsprocessen och åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Tvistemål

Vi företräder privatpersoner och företag i stora och små tvister. Ingen vill sitta i rättegångar om man inte måste. När man hamnar i tvister är det därför viktigt med erfarna ombud som kan utvärdera dina risker och chanser för att ge dig de bästa råden.

Familjerätt

Familjerätt rör frågor som till exempel arv och generationsskifte, samboavtal, bodelning och vårdnadsfrågor. Frågeställningarna är ofta känsliga och kräver mycket av det juridiska ombudet.

Obeståndsrätt

När ett företag får ekonomiska problem är det viktigt med en erfaren företagsrekonstruktör eller konkursförvaltare. Våra medarbetare hanterar ärenden av alla typer.

Sankt Ives av Kermantin

Sankt Ives av Kermantin är advokaternas skyddshelgon. Han levde under 1200-talet i Frankrike. Han verkade som jurist i både kyrkliga och världsliga domstolar där han gjorde sig känd för sitt försvar av de principer som är bärande i den västerländska rättsstaten. Hans starka engagemang för rättvisa gav honom ett epitet som de fattigas advokat.

Värderingarna som Ives stod för är tidlösa. Hans omsorg för opartisk rättvisa och sitt försvar av de mest utsatta i samhället är en förebild för alla som är verkande i rättsvårdande instanser. Dessa värderingar är den enda garanten för att rätten – särskilt för de svagaste i samhället – erkänns och upprätthålls.

”Domaren ska inte vara för hastig till att döma innan han begrundat saken väl. För en hastig dom är sällan god och rätt”

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400