Ebba Bonair

Advokat

Ebba Bonair arbetar huvudsakligen med brottmål såsom försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn,. Hon tar även uppdrag som rättsligt biträde i mål rörande LVU (Lagen om vård av unga) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och som ombud i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge med barn.

Ebba Bonair är ledamot i Advokatsamfundet sedan år 2013.

Erfarenheter
Delägare Advokatfirman Ives AB, 2021-
Delägare Grönvall & Partners Advokatbyrå KB, 2014-2021
Anställd Advokataktiebolaget Jansson & Partners, 2009-2014
Notarietjänstgöring, Lunds tingsrätt, 2007-2009

Utbildning
Jurist kandidatexamen, Göteborgs universitet, 2007

Språk
Svenska
Engelska

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 26129 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 25221 / info@ives.se / 010-76 20 400