David Björkenor

Jurist

David Björkenor har efter juristexamen arbetat på olika myndigheter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket samt fullgjort tingstjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt. David åtar sig främst uppdrag för privatpersoner och har en bred allmän juridisk kunskap.

Han har erfarenhet inom ekonomisk familjerätt, såsom bodelningar arvskiften och testamenten. Även erfarenhet inom olika slags fordringsmål m.m. Han åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare etc.

Erfarenheter
Advokatfirman Ives AB, 2021-
Grönvall & Partners Advokatbyrå KB, 2020
Skatteverket, 2020
Notarietjänstgöring, Helsingborgs tingsrätt, 2018-2020
Kronofogdemyndigheten, 2018
Migrationsverket, 2017

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet, 2017

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400