Patrik Budde

Advokat

Patrik Budde åtar sig bland annat uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i LVU-mål, offentlig försvarare, samt ombud i tvister om vårdnad m.m. Patrik Budde läste juridik vid Lunds universitet för att därefter erhålla tingsmeritering vid Kalmar tingsrätt. Han ser det som särskilt viktigt att vara tillgänglig för sina klienter och är noga med att diskutera och förklara hur processen går till.

Patrik Budde är ledamot i Advokatsamfundet sedan år 2020.

Erfarenheter
Advokatfirman Ives AB, 2021
Grönvall & Partners Advokatbyrå KB, 2017-2020
Notarietjänstgöring, Kalmar tingsrätt, 2015-2017

Utbildning
Juristexamen, 2015

Språk
Svenska
Engelska
Danska (tal)

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400