Rickard Lyckander

Advokat

Rickard Lyckander har bred erfarenhet av att föra enskildas talan i domstol och inför myndigheter.
Han arbetar främst med brottmål (försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare), familjerättsliga (vårdnad om barn, bodelning), migrationsrätt (uppehålls- och arbetstillstånd, asyl, svenskt medborgarskap), och tvångsmål (LVU, LPT).
Hans starka engagemang för klientens sak, intressen och rättigheter är detsamma i alla uppdrag.

Rickard Lyckander är ledamot i Advokatsamfundet sedan år 2018.

Erfarenheter
Advokatfirman Ives AB, 2021
Advokatfirman Peter Henrysson AB, 2018-2020
Advokatfirman Delmar och Henrysson, 2013-2017

Utbildning
Juristexamen, Göteborgs universitet, 2013

Språk
Svenska
Engelska

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400