Marie Söderberg

Paralegal

Marie Söderberg har varit juridisk assistent till Christer Lewold sedan 2013 och arbetat med såväl konkurshantering, övrig obeståndsrätt, som affärsjuridiska ärenden. Marie Söderberg har vidare under samma tid förestått Notarius Publicus expedition. Detta även efter att advokaten Martin Johansson förordnades som ordinarie Notarius Publicus i Helsingborg efter Christer Lewold den 1 januari 2021.

Marie Söderberg har även vid sidan om arbetet fortlöpande studerat.

Erfarenheter
2020- Advokatfirman IVES AB
2012 – 2021 Grönvall & Partners Advokatbyrå, Helsingborg
2013 – Advokatfirman Lewold AB

Utbildning
2018 – 2019 Utvidgad Juridisk Grundkurs vid Lunds Universitet
2019 Handelsrätt vid Högskolan i Kristianstad
2019 Juridisk översiktskurs vid Uppsala Universitet
2020 Affärsjuridik vid Lunds Universitet

Språk
Svenska
Engelska

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400