Lisa Nordbring

Jur.kand.

Erfarenheter
Biträdande jurist, Advokatfirman Ives, 2024
Notarietjänstgöring, Lunds tingsrätt, 2022-2024
Jurist på Asylrättsorganisation på Lesbos, Grekland, jan-juli 2022
Jurist på Migrationsdomstolen i Göteborg, okt-dec 2021

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet

Språk
Svenska
Engelska

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400