Ellen Wintzell

Jur.kand.

Erfarenheter
Biträdande jurist, Advokatfirman Ives, 2024
Notarietjänstgöring, Halmstads tingsrätt, 2021-2023

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet, 2020

Språk
Svenska
Engelska

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400