Veronica Westergård

Jurist

Erfarenheter
Biträdande jurist, Advokatfirman Ives, 2024
Notarietjänstgöring, Helsingborgs tingsrätt, 2022-2024
Jurist vid Lunds Universitet,

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet, 2021

Språk
Svenska
Engelska
Ryska

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 261 29 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 252 21 / info@ives.se / 010-76 20 400