David Björknors

Jurist

David har efter juristexamen arbetat på olika myndigheter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket samt fullgjort tingstjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt. David åtar sig främst uppdrag för privatpersoner och har en bred allmän juridisk kunskap.

Han har erfarenhet inom ekonomisk familjerätt, såsom bodelningar arvskiften och testamenten. Även erfarenhet inom olika slags fordringsmål m.m. Han åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare etc.

Erfarenheter
Advokatfirman Ives AB, 2021
Grönvall & Partners advokatbyrå KB, 2020
Skatteverket, 2020
Notarietjänstgöring, 2018-2019
Kronofogdemyndigheten, 2018
Migrationsverket, 2017

Utbildning
Jur.kand, Lunds universitet 2017

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 26129 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 25221 / info@ives.se / 010-76 20 400