Patrik Budde

Advokat

Patrik Budde åtar sig bland annat uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i LVU-mål, offentlig försvarare, samt ombud i tvistad om vårdnad m.m. Patrik Budde läste juridik vid Lunds universitet för att därefter erhålla tingsmeritering vid Kalmar tingsrätt. Han ser det som särskilt viktigt att vara tillgänglig för sina klienter och är noga med att diskutera och förklara hur processen går till.

Erfarenheter
Examensår Juristprogrammet i Lund 2014
Tingsmeriterad Kalmar tingsrätt 2015 – 17
Ledamot i Advokakatsamfundet sedan år 2020
Grönvall & Partners advokatbyrå KB 2017-2021
Advokatfirman Ives AB 2021-

Språk
Svenska och engelska i skrift och tal
God danska i tal
Grundläggande tyska

Advokatfirman Ives / Landskrona: Lilla Strandgatan 19, 26129 / Helsingborg: Drottninggatan 1, 25221 / info@ives.se / 010-76 20 400